Festival

JazzFestBrno

JAZZFESTBRNO je prestižní jazzový festival se zaměřením na současnou scénu a umělce světového formátu.

JAZZFESTBRNO v rámci střední Evropy spoluurčuje jazzové trendy, ukazuje možnosti a cesty jiným promotérům, otevírá hudební obzory svým návštěvníkům a nabízí unikátní dramaturgický mix obdivovaných legend a talentovaných inovátorů.

JAZZFESTBRNO je výjimečný z kulturního i ekonomického hlediska a město Brno se i jeho zásluhou stává světlým bodem na kulturní mapě Evropy. Vysokou úroveň festivalu dokumentuje jeho patnáctiletá tradice, nesporný kredit u laické i odborné veřejnosti a i řada ocenění včetně opakovaných zařazení mezi prioritní projekty Ministerstva kultury ČR a agentury Czech Tourism.