Podpora
a sounáležitost

Dvě slova, jež nejlépe vystihují princip členství v nově založeném Nobility Clubu mezinárodního festivalu JAZZFESTBRNO.

Podpořit můžete unikátní festival s hřejivým pocitem, že pomáháte dalšímu rozvoji a zvyšování kvality akce, která již ve stávající podobě reprezentuje nejvyšší úroveň v oboru.

Sounáležitost, již lze cítit jak s festivalem, tak s obdobně naladěnými lidmi v klubu, Vám přinese pomyslné něco navíc. Možná i to, co v životě hledáte. Únik z průměru. Prestiž. Dobrý pocit.

Úrovně členství

Připravili jsme pro Vás pět úrovní členství. Sami si tak můžete zvolit, zda se chcete stát pomyslným baronem, hrabětem, vévodou, princem či dokonce králem.

JazzfestBrno

JAZZFESTBRNO je prestižní jazzový festival se zaměřením na současnou scénu a umělce světového formátu.

JAZZFESTBRNO v rámci střední Evropy spoluurčuje jazzové trendy, ukazuje možnosti a cesty jiným promotérům, otevírá hudební obzory svým návštěvníkům a nabízí unikátní dramaturgický mix obdivovaných legend a talentovaných inovátorů.